Vad är all denna stress och hur tar den sig uttryck?

Stress är vad man skulle kunna kalla en av vår tids stora folksjukdomar. Allt fler känner stress i sin vardag, på jobbet och i hemmet. Stress kan ta sig uttryck på många olika sätt, och stresskänslan kan komma upp när man minst anar det.

Att känna stress är i grunden någonting positivt för kroppen. När kroppen känner sig stressad så sänds det ut stressignaler från hjärnan som gör att kroppen reagerar på dessa. Det kan exempelvis ta sig uttryck i att hjärtat bultar snabbare, huvudet och tankarna snurrar i hastig takt. Även om detta är någonting jobbigt så är det i grunden kroppens sätt att markera på en rädsla, här kommer någonting farligt, stressreaktioner är överlevnadsinstinkten som sparkar i gång.

Så stresskänslan som kommer är en reaktion där kroppen säger åt oss att fly eller försöka ta kål på en fara som kommer. Så när man känner stress är det viktigt att lyssna på kroppen. Till viss del kan stress vara bra, det får oss att sluta prokastinera och komma i gång med det vi ska. Men för mycket stress kan göra det svårt att få en överblick och kan faktiskt bli direkt farligt att under lång tid känna stress och ingen återhämtning.

Stressen gör att vi tar ogenomtänkta beslut

Vad är det egentligen vi känner sådan stress över? Stress kan ta sig väldigt många olika uttryck, stress över en deadline, över jobbet, över att ordna tillställningar hemma, eller stress över ekonomi. Att känna stress över ekonomi kan vara enormt krävande och någonting man vill få bukt med snabbt eftersom det påverkar alla delar av vardagen. Ett sätt som kanske känns lättillgängligt är att söka sig mot snabba SMS lån utan UC. För stress kan göra att vi handlar utan att riktigt tänka efter och landar då i beslut som egentligen inte är den bästa lösningen.

Stress utlyses när vi inte kan känna överblick över en situation och där kraven är för höga. Stress gör att vi kan få svårt att koncentrera oss och tänka klart, då kan det vara svårt att ta goda och genomtänkta beslut. Det är därför viktigt vid stress att inte ta förhastade beslut, som att låna pengar utan att ha fått råd av någon annan om situationen.

Vad kan man göra vid stor stress?

Att känna stor stress under lång tid kan leda till utmattning syndrom som kan vara betydligt svårare att komma ifrån. Har man en längre period av ångest och stress där kraven är så höga att man inte kan hänga med är det viktigt att dra i bromspedalen. Det enda som faktiskt på riktigt hjälper mot stress är att återhämta sig och komma bort från de situationer som stressar en.